Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Úvod

O NÁS

Ing. et Ing. Pavel Jaroš, Ph.D. - vedoucí kanceláře

Provádíme expertní a poradenskou činnost v oblasti prevence, ochrany a tvorby životního prostředí. V této sféře poskytujeme služby především pro stavební a projektantské firmy, developery, majitele nemovitostí, podnikatele a firmy v různých oborech činností, státní podniky, zpracovatele dokumentace EIA a SEA, státní orgány apod.

Kancelář byla založena v roce 2006 a náš tým do současnosti pomohl s realizací vice jak 800 z hlediska vlivů na životní prostředí často velmi problematických projektů v oblastech průmyslu, energetiky, dopravy, infrastruktury, bydlení atd.

Motto: ...největší radostí pro nás je, pokud je klient ve věci, v které mu pomáháme, úspěšný

NÁŠ TÝM

FILOZOFIE FIRMY

  • Profesionální přístup

Pracujeme v kolektivu erudovaných odborníků, používáme moderní profesionální techniku, standardní metody, subjektivitu v posuzování se snažíme eliminovat moderními postupy srovnávací a vyhodnocovací analýzy. Naší výhodou ve srovnání s konkurencí je technické, matematické vzdělání a schopnost nalézat efektivní řešení i relativně komplikovaných problémů.

  • Dobrá pověst a zájem klienta

Naším cílem je klientovi pomoci, nikoliv pouze odvést práci. Nade vše si ceníme solidní pověsti firmy.

  • Diskrétnost

Vše, co nám klient svěří, je u nás jako v nedobytném trezoru.

 

Firma působí v rámci celé ČR.

webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš