Vybrané zakázky za rok 2018:

Biologické dozory

Název díla

Klient

Sanace a rekultivace – vápenka Řetenice - Teplice

Tuzaru s. r. o.

Stavba lesní cesty Dubový vrch

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a. s.

Stavba průmyslové haly WestGate Park Rudná

Metrostav a. s.

Rekonstrukce železnice Čelákovice

Elektrizace železnic Praha a. s.

Biologický dozor při transferu obojživelníků – Slatinická výsypka

Vršanská uhelná a. s.

Biologický dozor při stavbě čističky důlních vod v Mariánských Radčicích

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Biologický dozor při kácení dřevin v Masarykových sadech, Louny

Statutární město Louny

OK Garden s. r. o.

Biologické průzkumy

Název díla

Klient

Biologický průzkum – silniční propojení ul. Budovatelská a Mladoboleslavská, Praha

Hlavní město Praha

Biologický průzkum ploch výsypky Albrechtice a Obránců míru (lom ČSA)

Seven a. s.

Biologický průzkum domů v ul. Studentská, Bílina

Kamila Možná, Most

Biologická expertíza – rekultivace IV. až VI. etapa ČSA

Seven a. s.

Biologický průzkum k záměru stavby čističky důlních vod Mariánské Radčice

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Biologický průzkum 3. ZŠ, Malé náměstí, Cheb

Kamila Možná, Most

Biologický průzkum domu v ul. Jižní, Bílina

Statum s. r. o.

Biologický průzkum domu v ul. Pražská, Bílina

Statum s. r. o.

Biologický průzkum – parkoviště Koldům, Litvínov

Město Litvínov

Aktualizace biologického průzkumu – St. č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, et. 0001 hlavní trasa, MÚK

Hlavní město Praha

Orientační biologický průzkum požární nádrže Domoušice

Obec Domoušice

Biologický průzkum domu v ul. Petra Obrovce, Louny

Společenství vlastníků nám. Petra Obrovce č.p. 2264, Louny

Biologický průzkum pozemků v k. ú. Chýně

JK envi s. r. o.

Biologický průzkum pozemků – výrobní hala La Lorraine, Kladno

MS architekti s. r. o.

Aktualizace biologického průzkumu k záměru Truck Centrum Petrovice

APB – Plzeň a. s.

Biologický průzkum k záměru kácení dřevin na pozemcích v k. ú. Volyně

Breze a. s.

Biologický průzkum k záměru kácení dřevin na pozemcích v k. ú. Kadaň

Breze a. s.

Biologický průzkum k záměru stavby nové plavecké haly, Litvínov

Město Litvínov

Biologický průzkum pozemků v ul. Vinohradská, Chomutov

MM Projekt cv s. r. o.

Biologický průzkum pozemků v k. ú. Drahkov

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum dumu na sídlišti Míru, Podbořany

Společenství vlastníků jednotek bytů Podbořany Sídliště Míru čp. 777

Biologický průzkum laguny Elizabeth, Vtelno

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Biologický průzkum území "Stavba č. 42479 Obchvatová komunikace Písnice“

Hlavní město Praha

Biologický průzkum území výstavby výrobní a logistické haly MEAC Slaný

JK envi s. r. o.

Biologický průzkum domu v ul. Hornická, Meziboří

Spolek občanů obytného domu čp. 201, 202, 203 Meziboří, Hornická ul., z.s.

Biologický průzkum zahrady a domu v ul. Na Loužku, Praha

Na Loužku a.s.

Biologický průzkum dřevin v prostoru projektovaného výběhu pro lachtany

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Biologický průzkum trasy přeložky nadzemního vedení el. energie v prostoru Slatinické výsypky

Elektrotrans a. s.

Biologický průzkum domu v ul. Masarykova, Teplice

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum objektů v areálu Topolanský Dvůr

Petrom stavby a. s.

Úvodní biologický průzkum k záměru podzemní retence vody v Meziboří

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce

Biologický průzkum domu v ul. Májová, Meziboří

Sdružení  občanů obytného domu Májová 192-194, z. s.

Biologický průzkum části koryta potoka Bystřice - Babylon

Lesors s. r. o.

Dendrologické inventarizace

Název díla

Klient

Dřeviny na březích rybníků – obec Lužice

Obec Lužice

Dendrologický průzkum – Nový Jenštejn 6

Line architektura s. r. o.

Dendrologická inventarizace k záměru stavby bytového domu Čechie

JK envi s. r. o.

Aktualizace dendrologického průzkumu – St. č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, et. 0001 hlavní trasa, MÚK

Hlavní město Praha

Dendrologický průzkum pozemků v ul. Vinohradská, Chomutov

MM Projekt cv s. r. o.

Dendrologický průzkum území "Stavba č. 42479 Obchvatová komunikace Písnice“

Hlavní město Praha

Zpracování žádosti o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů – záměr výstavby rodinných domů, Drahkov

soukromý klient – fyzická osoba

Dendrologická inventarizace – areál školy Praha - Zlíchov

JK envi s. r. o.

Dendrologická inventarizace dřevin na pozemcích nemocnice Most

Relief Projects, s.r.o.

Biomonitoring

Název díla

Klient

Monitoring vybraných zvláště chráněných druhů v DP Vršany a Slatinice, rok 2018

Vršanská uhelná a. s.

Monitoring měsíčnice vytrvalé a výskytu invazních druhů – přeložka Vesnického potoka

Ministerstvo financí ČR

Posudky na stromy

Název díla

Klient

Dendrologické posudky v průběhu roku

Statutární město Děčín

Dendrologické posudky v průběhu roku

Město Žatec

Dendrologické posudky

Obec Patokryje

Dendrologické posudky památných dřevin v Mostě

Statutární město Most

Dendrologické posudky – areál Kojeneckého ústavu Most

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Dendrologické posudky - Huntířov

Obec Huntýřov

Posudek na smrk - Zvoleněves

soukromý klient – fyzická osoba

Smrk v obci Světec

Obec Světec

Posudek na strom v ul. ČSA, Most

soukromý klient – fyzická osoba

Dendrologický průzkum prostoru projektovaného výběhu pro lachtany

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Posudek na strom v obci Konojedy

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Posudek na Vánoční strom

Technické služby města Duchcova

Stromy v obci Hrob

Obec Hrob

Ostatní

Název díla

Klient

Rešerše biologických dat k záměru kanalizace Běchovice, Praha

JK envi s. r. o.

Rešerše biologických dat k záměru výstavby výrobní haly La Lorraine

MS architekti s. r. o.

Rešerše biologických dat k záměru rekonstrukce požární nádrže – identifikace rizik

Obec Úherce

Návrh žádosti o povolení kácení – Obec Lužice

Obec Lužice

Spolupráce na žádosti o prodloužení stanoviska EIA – dobývání hnědého uhlí na lomu Vršany

Vršanská uhelná a. s.