Vybrané zakázky za rok 2009:

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je velká těžařská společnost z Mostu

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru přeložek sítí v souvislosti s otvírkou velkolomu Vršany. Podkladovými studiemi byly biologické průzkumy cévnatých rostlin, obratlovců a vybraných významných a indikačních skupin bezobratlých.

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ, klientem je velká těžařská společnost z Mostu

K plánovaným přeložkám inženýrských sítí v souvislosti s těžbou v lomu Vršany (okr. Most) jsme zpracovali studii hodnotící vlivy na krajinný ráz.

DENDROLOGICKÉ POSUDKY, klientem je Správa Pražského hradu

Posuzované stromy v Jelením příkopě
pod Pražským hradem

Vyhotovili jsme posudky na několik stromů v Jelením příkopu pod Pražským hradem.

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je výrobní podnik v Kadani

Provedli jsme orientační průzkum živočichů v okolí budovy výrobního podniku v průmyslové zóně Královský vrch v Kadani. Cílem práce bylo posoudit možnou infestaci živočichů do výrobní haly podniku.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Kolína

Řešeným územím je orané pole

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru výstavby souboru rodinných domů v blízkosti obce Sibřina (okr. Praha - východ). Jako podklad pro biologické hodnocení jsme provedli orientační biologický průzkum zaměřený na obratlovce (vyjma ryb, mihulí a letounů) a vyšší rostliny.

DENDROLOGICKÝ POSUDEK, klientem je obecní úřad

Vyhotovili jsme posudek na solitérní strom v obci Podbořanský Rohozec.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Kolína

Alej ovocných stromů
u obce Sibřina

Provedli jsme dendrologický inventarizační průzkum území výhledově dotčeného výstavbou komplexu rodinných domů v obci Květnice (okr. Praha - východ).

DENDROLOGICKÉ POSUDKY, klientem je obecní úřad

Vyhotovili jsme dendrologické posudky na 50 stromů rostoucích na veřejném prostranství města Dolní Poustevna (okr. Děčín).

DENDROLOGICKÝ POSUDEK, klientem je Kancelář prezidenta republiky

Hodnocený jírovec v Jelením příkopu

Zpracovali jsme posudek na jírovec maďal v Jelením příkopě poblíž Prašného mostu na Pražském hradě. Je to již naše druhá zakázka pro Kancelář prezidenta republiky.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je zpracovatel dokumentace EIA

Zpracovali jsme biologické hodnocení variantního záměru: Silnice I/13 - Bílina obchvat a průtah. Jako podklad pro biologické hodnocení jsme provedli biologický průzkum území jednotlivých tras variant se zaměřením na cévnaté rostliny, obratlovce a vybrané významné a indikační skupiny bezobratlých živočichů.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je příspěvková organizace ze Sokolova

Ropucha obecná

Provedli jsme doplnění biologického hodnocení záměru obchvatu obce Hroznětín o průzkumy z jarního období 2009. Na základě průzkumů byla formulována nová doporučení k realizaci záměru.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Lišova

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru stavby golfového hřiště v k. ú. obce Bitozeves. Jako podklad pro biologické hodnocení jsme provedli přírodovědné průzkumy lokality zaměřené na cévnaté rostliny a obratlovce (vyjma ryb a letounů).

ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Lišova

Dejvorec velkoplodý

Vyhotovili jsme orientační biologický průkum lokalit změny územního plánu obce Bitozeves. Průzkum byl zaměřen na cévnaté rostliny a obratlovce (vyjma ryb a letounů). Studie byla zpracována jako podklad pro SEIA.

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Roudnice nad Labem

Zpracovali jsme ornitologický průzkum části bývalé pískovny poblíž letiště Roudnice nad Labem. Lokalita slouží jako skládka odpadů.

DENDROLOGICKÝ POSUDEK, klientem je právnická osoba z Děčína

Mohutný dub letní
v ulici Labská v Děčíně

Zpracovali jsme posudek na dub letní v ulici Labská v Děčíně. Posudek zahrnuje posouzení zdravotního stavu, biomechanické vitality, hodnocení stability stromu metodou SIA a ocenění stromu.

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Lovosic

Provedli jsme doplňkový ornitologický průzkum areálu kovošrotu v Prosmykách (Lovosice). Průzkum bude využit pro posouzení záměru rozšíření provozu.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ, klientem byla obchodní společnost z Teplic

Centrum - Humboldt II

Ve spolupráci s Báňskými projekty Teplice a. s. zpracováváme biologické hodnocení záměru rozšíření hlubinné těžby hnědého uhlí porubovým způsobem v oblasti území rekultivace Centrum - Humboldt II a Jižní pole poblíž Litvínova (okr. Most). Jako podklad pro biologické hodnocení provádíme přírodovědné průzkumy dotčené lokality.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem je úřad státní správy z Ústí n/L

Provedli jsme průzkum obojživelníků na vybraných evropsky významných lokalitách Ústeckého kraje. Průzkum byl zaměřen na kuňku obecnou (Bombina bombina) a čolka velkého (Triturus cristatus).

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Teplic

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru instalace fotovoltaické elektrárny v obci Světec na Teplicku.