BIOLOGICKÉ DOZORY

Dozorová činnost, která je poměrně často nařizována v rámci podmínek stavebního povolení nebo rozhodnutí o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů.

Biologický dozor probíhá kontrolou na stavbě (nejčastěji v intervalu 2 až 4x měsíčně a když je potřeba), o výkonu dozoru se provádí zápis do stavebního deníku, nebo se vyhotovují zvláštní zprávy.

Jak Vám pomůžeme?

Zajistíme biologický dozor Vaší stavby odborně způsobilou osobou. 

Dobývací prostor Slatinice
Nová komunikace u města Chomutov
Instalace ptačích budek - přeložky nadzemního vedení VVN Slatinice
Záchranné odchyty obojživelníků Lom Vršany