Vybrané zakázky za rok 2021:

Hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992Sb.

Název díla

Klient

FVE Severní Lom

ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

FVE Záluží – Palivový kombinát

ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

P+R Terminál Smíchov

JK Envi s.r.o.

Rozvojová plocha Z28 Velké Přítočno

Atem - ateliér ekologických modelů, s. r. o.

Biologické dozory

Název díla

Klient

Přeložka nadzemního vedení VVN - Slatinice

Elektrotrans a. s.

Rekultivace ČSA, VI. etapa

Severní energetická a. s.

Rekultivace ČSA, OM IX. etapa

Severní energetická a. s.

Rekultivace ČSA, Albrechtice

Severní energetická a. s.

kontrola domu Bělehradská, Ústí nad Labem

MPSV ČR

biologický dozor při kácení stromů Litvínov

Technické služby Litvínov s.r.o.

dozor při kácení dřevin v Praze Vysočany

Stay Group, s.r.o.

stavba nové komunikace Chomutov, III. etapa

Eurovia a. s.

biologický dozor V450/458 I. etapa

Elektrotrans a.s.

biologický dozor V450/458 III. etapa

Omexom, a. s.

biologický dozor Řetenice

TUZARU s.r.o.

Biologické průzkumy

Název díla

Klient

Vedení 400kV V450/V428, TR Výškov – TR Babylon, aktualizace biologického průzkumu

Elektrotrans a. s.

Razice č. p. 57

soukromá osoba

Zeměchy č. p. 53

soukromá osoba

biologický průzkum H. Sv. Šebestiána a Radenov

Auxilien Invest s.r.o.

biologický průzkum Školní 493-496, Kláštěrec n/O

SVJ

biologický průzkum domu č. p. 4 a 6, Jana Zajíce, Ústí nad Labem

Sportis Stavby s.r.o.

biologický průzkum Na Hampuši

Stavitelství Teplice s.r.o.

biologický průzkum - zdravotní středisko Hřivice č. p. 10

Obec Hřivice

biologický průzkum OC Šeberov

AED project, a.s.

biologický průzkum Cyklostezka Litvínov - Horní Jiřetín - Černice

Město Horní Jiřetín

biologický průzkum k demolici domu

Město Vejprty

biologický průzkum Krupka – Nové Modlany

DreamStartUp s.r.o.

Biologický průzkum Rvenice

EUROVIA Kamenolomy a. s.

biologický a dendrologický průzkum st. č. 7552 Budovatelská - Mladoboleslavská

Hlavní město Praha

biologický průzkum areálu Velebudice

soukromá osoba

biologický průzkum č.p. 12, Litvínov

soukromá osoba

biologický průzkum Bohosudovská 1605-1608, Teplice

PS projekty spol. s r.o.

biologický průzkum domu č. p. 2089, Litvínov

Město Litvínov

biologický průzkum zbořeniště Cínovec

PS projekty spol. s r.o.

zoologické posouzení dřevin - VGP park Kladno

VGP Park Kladno, s.r.o.

Biomonitoring

Název díla

Klient

Monitoring vybraných zvláště chráněných druhů v DP Vršany a Slatinice, rok 2021

Vršanská uhelná a. s.

Monitoring měsíčnice vytrvalé a výskytu invazních druhů – přeložka Vesnického potoka, rok 2021

Ministerstvo financí ČR

Dendrologie

Název díla

Klient

posouzení dřevin v obci Nová Ves v Horách

obec Nová ves v Horách

výběrové posouzení dřevin v Žatci

Město Žatec

aktualizace dendrologické inventarizace v lokalitě Na Stárce, Praha

CRONESTA, a. s.

posudek na modřín

Obec Světec

dendrologická inventarizace - FVE Záluží - Palivový kombinát

ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

vyšetření stromu Lipno

Obec Lipno

dendrologická inventarizace FVE Dolní Litvínov - Palivový kombinát

ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

dosouzení stromů Lipenec

Obec Lipno

dendrologická inventarizace OC Šeberov

AED project, a. s.

aktualizace dendrologické inventarizace Vysočany

Prosek s.r.o.

aktualizace dendrologické inventarizace Nový Jenštejn

LINE architektura s.r.o.

Rozvojová plocha Z28 Velké Přítočno

Atem - ateliér ekologických modelů, s. r. o.

posudek na Vánoční strom

Technické služby města Duchcova s.r.o.

dendrologické a biologické posudky Litvínov

Město Litvínov

dendrologické posouzení stromu

Město Lom

dendrologické posudky či inventarizace Vinopalská

INPAR s.r.o.

Ostatní expertízy

Název díla

Klient

expertíza vyhodnocení dopadů záměru „Předlice Jih – 1. část“ do ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, expertní činnost v procesu žádosti o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů

CENTROPOL TRADING, s.r.o.

žádost o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů – FVE Ervěnice

ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

instalace ptačích budek v prostoru Slatinice

Elektrotrans a. s.