Vybrané zakázky za rok 2020:

Hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992Sb.

Název díla

Klient

FVE Ervěnice

ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Biologické dozory

Název díla

Klient

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Elektrizace železnic Praha a. s.

Rekultivace ČSA, VI. etapa

Severní energetická a. s.

Rekultivace ČSA, OM IX. etapa

Severní energetická a. s.

Rekultivace ČSA, Albrechtice

Severní energetická a. s.

Biologický dozor při stavbě čističky důlních vod v Mariánských Radčicích

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Realizace biologického dozoru akce "D7 Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu"

PANTÝN VHSxDPS

Nová silnice Chomutov

Eurovia a. s.

Biologické průzkumy

Název díla

Klient

KD Velké Žernoseky

Obec Velké Žernoseky

dům Hříškov

Obec Hříškov

kontrola domu B. Pacholíka 1057, Jirkov

AST consulting s.r.o.

kontrola domu Bezručova 1033, Jirkov

AST consulting s.r.o.

dům Chrást

soukromá osoba

SŠ Litoměřice

Artech spol. s r.o.

dům Bělehradská 15, Ústí nad Labem

soukromá osoba

park Lahošť

Obec Lahošť

park Patokryje

Obec Patokryje

domy v ul. Hollarova, Most

soukromá osoba

FVE Ervěnice

 

ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

pozemky Souš

soukromá osoba

domov důchodců Libochovice

Artech spol. s r.o.

FVE Letiště - jarní aspekt

ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

P+R Zličín

JK Envi s.r.o.

školky Chomutov

soukromá osoba

Viladomy Pod Klíčovem

JK Envi s.r.o.

Kamenolom Lahošť

Quarzit Quarry a.s.

dům Lipno

Obec Lipno

dům Polepy

Obec Polepy

rybníčky na Rokycansku

Photo Water Technology s.r.o.

Obecní úřad Lenešice

Obec Lenešice

dům v ul. M. Alše 20100, Most

Real-Investa spol. s r.o.

Stavba č. 7552: Budovatelská - Mladoboleslavská

Hl. město Praha

Bečov blok 7

Real-Investa spol. s r.o.

dům Modlany

Obec Modlany

pozemky Benešov

Elmoz Czech s.r.o.

dům v ul. Kadaňská 3413, Chomutov

soukromá osoba

areál v PZ Havráň

JK Envi s.r.o.

dům - blok 34, J. Seferta, Most

Mostecká bytová a.s.

dům v ul. Alšova 229, Bílina

Radip

blok č. 7, Bečov

Real-Investa spol. s r.o.

Bečov - blok 23

obec Bečov

dům Vejprty

Město Vejprty

domy Ledvice a Jeníkov

Obec Ledvice a Obec Jeníkov

Biomonitoring

Název díla

Klient

Monitoring vybraných zvláště chráněných druhů v DP Vršany a Slatinice, rok 2020

Vršanská uhelná a. s.

Monitoring měsíčnice vytrvalé a výskytu invazních druhů – přeložka Vesnického potoka, rok 2020

Ministerstvo financí ČR

Dendrologie

Název díla

Klient

dendrologické posudky v průběhu roku

Statutární město Děčín

dendrologické posudky v průběhu roku

Město Žatec

dendrologické posudky

Obec Holedeček

dendrologická inventarizace pozemek Komořany

ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

posouzení dřevin v parku Zahražany

Technické služby města Mostu a.s.

posouzení zlomené borovice Most

Technické služby města Mostu a.s.

stromy Chabařovice

Město Chabařovice

stromy parkoviště Hutnická, Most

Herkul a.s.

dendrologická inventarizace P+R Zličín

JK Envi s.r.o.

dendrologická inventarizace Viladomy Pod Klíčovem

JK Envi s.r.o.

aktualizace dendrologie Šeberov

AED project, a.s.

posudek 5 jírovců v Horním Litvínově

Bilfinger Euromont a. s.

posudek na 2 stromy Lom

Obec Lom

posudek na Vánoční strom

Technické služby města Duchcova s.r.o.

posouzení vybraných stromů v obci Lom

Obec Lom

Hodnocení vlivu na krajinný ráz

Název díla

Klient

vyhodnocení vlivu na krajinný ráz Bystrá nad Jizerou

Stavbostav s.r.o.

Ostatní expertízy

Název díla

Klient

expertíza MVE Radošov

ENERUM a.s.

vyhodnocení biologického potenciálu Lahošť

Quarzit Quarry a.s.

vytěžení NDOP Dolní Břežany

JK Envi s.r.o.

Nová silnice Chomutov - úvodní expertízy

Eurovia a. s.