Vybrané zakázky za rok 2019:

Hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992Sb.

Název díla

Klient

Smíchov City South

Smíchov City Development a. s.

Biologické dozory

Název díla

Klient

Sanace a rekultivace – vápenka Řetenice - Teplice

Tuzaru s. r. o.

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

Elektrizace železnic Praha a. s.

Rekultivace ČSA, VI. etapa

Severní energetická a. s.

VGP Park Ústí nad Labem, Přestanov, hala P5

VGP Park Ústí nad Labem a.s.

Biologický dozor při stavbě čističky důlních vod v Mariánských Radčicích

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Biologický dozor při kácení dřevin v Masarykových sadech, Louny

Statutární město Louny

OK Garden s. r. o.

Realizace biologického dozoru akce "D7 Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu"

PANTÝN VHSxDPS

Biologické průzkumy

Název díla

Klient

Svárov – odpad z ČOV

obec Svárov

Biologický průzkum domu Fišerova 395, Bílina

Josef Lagner - architekt

Biologický průzkum území „Administrativní budova Roztyly Plaza“

Roztyly Investments, a.s.

Biologický průzkum území "St. č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, et. 0001 hlavní trasa, MÚK“ – varianta 9

Hlavní město Praha

Biologický průzkum Na Loužku, Praha

Na Loužku a. s.

Biologický průzkum domu v ul. Bohosudovská a Přítkovská, Teplice

PS projekty spol. s r. o.

Biologický průzkum – Zdravotní středisko Nová Role

Město Nová Role

Biologický průzkum domů č. p. 673 a 683, Kovářská

AST Consulting s.r.o.

Biologický průzkum Rohan City

Sekyra Group a. s.

Biologický průzkum území "Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří"

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

FVE Letiště, Tušimice

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Biologický průzkum objektů koupaliště Kadaň

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

Biologický průzkum dumu Měděnec

AST Consulting s.r.o.

Biologický průzkum bytových domů Ústí nad Labem, Stavbařů 2855

SVJ

Biologický průzkum bytových domů Ústí nad Labem, Stavbařů 2855

SVJ

Biologický průzkum domu Žatec, ul. Francouzská

SVJ

Biologický průzkum domu, Vejprty, ul. Žižkova

Středisko pro úspory energie s.r.o.

Biologický průzkum domu Bílina Jiráskova326-328

Správa údržby nemovitostí, Bílina

Biologický průzkum – sedimentační nádrž Vrutice

VRV a. s.

Biologický průzkum území "Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba – Troja - Bohnice"

Hlavní město Praha

Biologický průzkum rybníku – obec Patokryje

Obec Patokryje

Biologický průzkum domu č.p. 103, ul. Novostavby, Loučná - lom

Sdružení nájemníků domu

Biologický průzkum území "Stavba č. 44546 Most Podbaba-Troja"

Hlavní město Praha

Biologický průzkum vybraných dřevin na Litoměřicku

Povodí Labe s. p.

Biologický průzkum části toku říčky Kamenice

Povodí Ohře s. p.

Biologický průzkum území "Kompostárna Horní Lada"

Bioprofit s.r.o.

Biologický průzkum dům Komenského 451-454, Klášterec nad Ohří

SVJ

Herpetologický průzkum, požární nádrž Vitčice

Obec Nová Ves

Biologický průzkum řady RD Loděnice u Berouna, ul. Za Vinicí

SVJ

Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží – biologický průzkum

Hlavní město Praha

Biomonitoring

Název díla

Klient

Monitoring vybraných zvláště chráněných druhů v DP Vršany a Slatinice, rok 2019

Vršanská uhelná a. s.

Monitoring měsíčnice vytrvalé a výskytu invazních druhů – přeložka Vesnického potoka, rok 2019

Ministerstvo financí ČR

Dendrologie

Název díla

Klient

Dendrologické posudky v průběhu roku

Statutární město Děčín

Dendrologické posudky v průběhu roku

Město Žatec

Dendrologické posudky

Obec Patokryje

Dendrologické posudky v průběhu roku

Statutární město Most

Dendrologické posudky

ČMI Most

Dendrologické posudky

Kojenecký ústav Most

Dendrologická kontrola dřevin Městský hřbitov Most

Technické služby Most

Posudek na strom

Obec Lipno

Dendrologické posudky - Světec

Obec Světec

Dendrologické posudky – lázeňský park Dubí

Tereziny lázně Dubí

„Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba – Troja - Bohnice“ – dendrologický inventarizační průzkum

Hlavní město Praha

Dendrologický a biologický průzkum vybraných dřevin

Město Litvínov

„Stavba č. 44546 Most Podbaba - Troja“ – dendrologický inventarizační průzkum

Hlavní město Praha

Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží – dendrologický průzkum

Hlavní město Praha

Posudek na Vánoční strom

Technické služby města Duchcova

Posouzení vybraných stromů v obci Lom

Obec Lom

Dendrologický průzkum území "St. č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, et. 0001 hlavní trasa, MÚK“ – varianta 9

Hlavní město Praha

Návrh náhradní výsadby Nexen – 3 varianta

Nexen Tire

Posudky na vybrané stromy, Nebočady

Povodí Labe s. p.

Dendrologické posudky v obci Opočno

Obec Opočno

Posouzení vybraných dřevin v Mariánských Lázních, Tři Sekery, Tachovská Huť

Zvěřina Berbera s.r.o.

Hodnocení vlivu na krajinný ráz

Název díla

Klient

FVE Letiště, Tušimice

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Ostatní

Název díla

Klient

Dendrologické exkurze

Statutární město Most

Vyhodnocení biologického potenciálu ploch rekultivace ČSA – severní svahy 1. a 2. etapa, Černice, boční svahy Černice

Severní energetická a. s.

Stanovení rizik, aspekty ochrany přírody Lety u Písku

Bioprofit s.r.o.

Návrh žádosti o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů

Technické služby Tábor s.r.o.