Vybrané zakázky za rok 2017:

Biologická hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992Sb.:

Název díla

Klient

Záměr: pokácení dřevin a přeměna ploch na luční porost - Komořany

soukromý klient – fyzická osoba

Biologické dozory:

Název díla

Klient

Přeložka Vesnického potoka

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a. s.

Rekonstrukce domu v ul. B. Martinů, Děčín

Mature Teplice s. r. o.

Stavba průmyslové haly WestGate Park Rudná

Metrostav a. s.

Rekonstrukce železnice Čelákovice

Elektrizace železnic Praha a. s.

Biologické průzkumy:

Název díla

Klient

Biologický průzkum Hostivařská spojka

Magistrát hl. města Prahy

Objekt MŠ Františka Malíka, Most

A3 detail s. r. o.

Biologický průzkum domů v ul. A. Sovy, Bílina

Atelier B3 spol. s r. o.

Biologický průzkum domu v Děčíně

Mature Teplice s. r. o.

Biologický průzkum domu v Dubí

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum domu v ul. Doubravská, Teplice

SN projekt s. r. o.

Ornitologický průzkum Novosedlice

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum domu v ul. K. Čapka, Krupka

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum domu v ul. Sukova, Litvínov

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum Přední Kopanina 4

JK envi s. r. o.

Biologický průzkum Prague Marina

JK envi s. r. o.

Biologický průzkum – parkoviště Chodov

JK envi s. r. o.

Biologický průzkum domu v ul. Holečkova, Ústí nad Labem

MI – stavby s. r. o.

Biologický průzkum – koprník štětinolistý, Klíny

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum domu v ul. Komenského, Bílina

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum – koprník štětinolistý

Arcibiskupství pražské

Biologický průzkum budovy městského úřadu Nová Role

Město Nová Role

Orientační biologický průzkum pozemku Dolní Beřkovice

Line architektura s. r. o.

Biologický průzkum – pozemky Jíloviště

JK envi s. r. o.

Biologický průzkum území záměru sanace zátrhu – Jezero Most

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Biologický průzkum území záměru silnice – Jezero Most

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Biologický průzkum Dolní Jiřetín

Mostecká montážní a. s.

Kontrola výskytu synantropních druhů na štítových stěnách domu v Jílovém

Mature Teplice s. r. o.

Aktualizace biologického průzkumu Smíchov City

Casua spol. s r. o.

Biologický průzkum objektu „lesánek“, Litvínov

BPO spol. s r. o.

Biologický a dendrologický průzkum stromů v k. ú. Litvínov

Město Litvínov

Biologický průzkum budov v areálu Unipetrol, Záluží u Litvínova

Unipetrol RPA, s. r. o.

Biologický průzkum Policie Most

Policie ČR

Biologický průzkum domu v Podbořanech

Panel on line s. r. o.

Biologický průzkum Prague Marina 2

JK envi s. r. o.

Biologický průzkum úseků Puškařovské stoky

Město Horní Slavkov

Biologický průzkum skládky Klenovice

Technické služby Tábor  s. r. o.

Biologický průzkum bytového domu

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum trasy inženýrských sítí v ul. Slatinická, Most

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum území stavby průmyslové haly Havráň, Kobe

JK envi s. r. o.

Biologický průzkum pozemků Třeboradice

Bioprofit s. r. o.

Biologický průzkum stromů Trmice, Ústí nad Labem

Arcos FM CZ s. r. o.

Biologický průzkum Břvany

Obec Břvany

Biologický průzkum Citadela Litvínov

Město Litvínov

Biologický průzkum domu v ul. Okružní, Meziboří

soukromý klient – fyzická osoba

Biologický průzkum Kohinoor

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Biologický průzkum – koprník štětinolistý, Šumná

soukromý klient – fyzická osoba

Dendrologické inventarizace:

Název díla

Klient

Bílina

Město Bílina

Dendrologická inventarizace Prague Marina

JK envi s. r. o.

Pozemky Velebudice

Bus.com a. s.

Pozemky Záluží u Litvínova

NE2D Projekt s. r. o.

Dendrologická inventarizace pozemků Opatov

JK envi s. r. o.

Dendrologická inventarizace – pozemky Vysočany

JK envi s. r. o.

Dendrologická inventarizace pozemků v Přední Kopanině

Line architektura s. r. o.

Aktualizace dendrologické inventarizace Smíchov City

Casua spol. s r. o.

Dendrologická inventarizace pozemků Praha Šeberov

Ekora s. r. o.

Dendrologická inventarizace areálu ZŠ Letňany

Arch.Design project, a. s.

Dendrologická inventarizace ul. Znojemská, Praha

JK envi s. r. o.

Aktualizace dendrologického průzkumu Praha - Šeberov

Fitstav Group s. r. o.

Dendrologická inventarizace pozemků – autodrom Most

NE2D Projekt s. r. o.

Biomonitoring:

Název díla

Klient

Monitoring vybraných zvláště chráněných druhů v DP Vršany a Slatinice, rok 2017

Vršanská uhelná a. s.

Biomonitoring v prostoru plánovaných přeložek nadzemního vedení el. energie v prostoru Slatinice, rok 2017

Vršanská uhelná a. s.

Posudky na stromy:

Název díla

Klient

Dendrologické posudky v průběhu roku

Statutární město Děčín

Dendrologické posudky v průběhu roku

Město Bílina

Dendrologické posudky Letňany

Letiště Praha Letňany s. r. o.

Stromy v obci Křesín

Obec Křesín

Dendrologické posudky v souvislosti s vyhlašováním památných stromů

Město Lovosice

Dendrologické posudky v průběhu roku

Město Žatec

strm v majetku bytového družstva

Stavební bytové družstvo Krušnohor

Dřeviny na pozemcích městské části Praha 12

Úřad městské části Praha 12

Posudky na stromy v Chomutově

Statutární město Chomutov

Posouzení vlivu vzdutí hladiny v nadjezí MVE Dubina

EnerUm s. r. o.

Rešerše biologických dat rybník Blevice

Obec Blevice

Posudek na Vánoční strom Lysec

Technické služby města Duchcova

Vyhodnocení perspektivy stromů – Smíchov City

Sekyra Group, a. s.

Posudek na strom, Most

Společenství vlastníků č. p. 2242 ulice Lesní

Posudek na strom, Most

Sestřičky s. r. o.

Posudek na strom, Dubany

Město Libochovice

Ostatní:

Název díla

Klient

Biologický průzkum úseku potoka a transfer raků na Rakovském potoce v Rokycanech

Lesors s. r. o.

Žádost o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Návrh ozelenění pozemku v Přední Kopanině

Line architektura s. r. o.

Žádost o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů

soukromý klient – fyzická osoba

Návrh na vyhlášení památných stromů

Město Lovosice

Řešení sadových úprav – Starý Jenštejn

Line architektura s. r. o.

Žádost o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů

MM Projekt cv s. r. o.

Řešení zeleně Drahelčice

Line architektura s. r. o.

Návrh ozelenění Přední Kopanina 3

Line architektura s. r. o.