Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D.

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Rok 2009

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je velká těžařská společnost z Mostu

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru přeložek sítí v souvislosti s otvírkou velkolomu Vršany. Podkladovými studiemi byly biologické průzkumy cévnatých rostlin, obratlovců a vybraných významných a indikačních skupin bezobratlých.

HODNOCENÍ VLIVŮ NA KRAJINNÝ RÁZ, klientem je velká těžařská společnost z Mostu

K plánovaným přeložkám inženýrských sítí v souvislosti s těžbou v lomu Vršany (okr. Most) jsme zpracovali studii hodnotící vlivy na krajinný ráz.

DENDROLOGICKÉ POSUDKY, klientem je Správa Pražského hradu

Posuzované stromy v Jelením příkopě
pod Pražským hradem

Vyhotovili jsme posudky na několik stromů v Jelením příkopu pod Pražským hradem.

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je výrobní podnik v Kadani

Provedli jsme orientační průzkum živočichů v okolí budovy výrobního podniku v průmyslové zóně Královský vrch v Kadani. Cílem práce bylo posoudit možnou infestaci živočichů do výrobní haly podniku.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. č. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Kolína

Řešeným územím je orané pole

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru výstavby souboru rodinných domů v blízkosti obce Sibřina (okr. Praha - východ). Jako podklad pro biologické hodnocení jsme provedli orientační biologický průzkum zaměřený na obratlovce (vyjma ryb, mihulí a letounů) a vyšší rostliny.

DENDROLOGICKÝ POSUDEK, klientem je obecní úřad

Havarijní strom v obci
Podbořanský Rohozec

Vyhotovili jsme posudek na solitérní strom v obci Podbořanský Rohozec.

DENDROLOGICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Kolína

Alej ovocných stromů
u obce Sibřina

Provedli jsme dendrologický inventarizační průzkum území výhledově dotčeného výstavbou komplexu rodinných domů v obci Květnice (okr. Praha - východ).

DENDROLOGICKÉ POSUDKY, klientem je obecní úřad

Park v obci Dolní Poustevna

Vyhotovili jsme dendrologické posudky na 50 stromů rostoucích na veřejném prostranství města Dolní Poustevna (okr. Děčín).

DENDROLOGICKÝ POSUDEK, klientem je Kancelář prezidenta republiky

Hodnocený jírovec v Jelením příkopu

Zpracovali jsme posudek na jírovec maďal v Jelením příkopě poblíž Prašného mostu na Pražském hradě. Je to již naše druhá zakázka pro Kancelář prezidenta republiky.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je zpracovatel dokumentace EIA

Bílinsko

Zpracovali jsme biologické hodnocení variantního záměru: Silnice I/13 - Bílina obchvat a průtah. Jako podklad pro biologické hodnocení jsme provedli biologický průzkum území jednotlivých tras variant se zaměřením na cévnaté rostliny, obratlovce a vybrané významné a indikační skupiny bezobratlých živočichů.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je příspěvková organizace ze Sokolova

Ropucha obecná

Provedli jsme doplnění biologického hodnocení záměru obchvatu obce Hroznětín o průzkumy z jarního období 2009. Na základě průzkumů byla formulována nová doporučení k realizaci záměru.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Lišova

Říčka Chomutovka u obce Bitozeves

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru stavby golfového hřiště v k. ú. obce Bitozeves. Jako podklad pro biologické hodnocení jsme provedli přírodovědné průzkumy lokality zaměřené na cévnaté rostliny a obratlovce (vyjma ryb a letounů).

ORIENTAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Lišova

Dejvorec velkoplodý

Vyhotovili jsme orientační biologický průkum lokalit změny územního plánu obce Bitozeves. Průzkum byl zaměřen na cévnaté rostliny a obratlovce (vyjma ryb a letounů). Studie byla zpracována jako podklad pro SEIA.

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Roudnice nad Labem

Bývalá pískovna u letiště
Roudnice nad Labem

Zpracovali jsme ornitologický průzkum části bývalé pískovny poblíž letiště Roudnice nad Labem. Lokalita slouží jako skládka odpadů.

DENDROLOGICKÝ POSUDEK, klientem je právnická osoba z Děčína

Mohutný dub letní
v ulici Labská v Děčíně

Zpracovali jsme posudek na dub letní v ulici Labská v Děčíně. Posudek zahrnuje posouzení zdravotního stavu, biomechanické vitality, hodnocení stability stromu metodou SIA a ocenění stromu.

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM, klientem je obchodní společnost z Lovosic

Areál kovošrotu

Provedli jsme doplňkový ornitologický průzkum areálu kovošrotu v Prosmykách (Lovosice). Průzkum bude využit pro posouzení záměru rozšíření provozu.

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ, klientem byla obchodní společnost z Teplic

Centrum - Humboldt II

Ve spolupráci s Báňskými projekty Teplice a. s. zpracováváme biologické hodnocení záměru rozšíření hlubinné těžby hnědého uhlí porubovým způsobem v oblasti území rekultivace Centrum - Humboldt II a Jižní pole poblíž Litvínova (okr. Most). Jako podklad pro biologické hodnocení provádíme přírodovědné průzkumy dotčené lokality.

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM, klientem je úřad státní správy z Ústí n/L

Čolek velký

Provedli jsme průzkum obojživelníků na vybraných evropsky významných lokalitách Ústeckého kraje. Průzkum byl zaměřen na kuňku obecnou (Bombina bombina) a čolka velkého (Triturus cristatus).

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ podle zák. 114/92 Sb., klientem je obchodní společnost z Teplic

Zpracovali jsme biologické hodnocení záměru instalace fotovoltaické elektrárny v obci Světec na Teplicku.

webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš