ING. PAVEL C. JAROŠ

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Ceny

Na základě Vámi poskytnutých informací o konkrétním zadání ZPRACUJEME CENOVOU NABÍDKU.

Konstrukce ceny vychází z časové náročnosti díla (práce v terénu, zpracování závěrečné zprávy), nákladů na dopravu a případných dalších nákladů (např. zpracování předběžné zprávy, zakoupení dat, speciální grafické výstupy a pod.).

Ke kalkulaci ceny jsou použity hodinové sazby sazebníku pro projektové a inženýrské činnosti (UNIKA).

Vysoce kvalifikovaná koncepční (expertní) a koordinační práce - 1130,-Kč

Velmi náročná a koncepční práce - 860,-Kč

Náročná práce - 680,-Kč

Méně náročná odborná práce - 540,-Kč

Běžná práce - 430,-Kč

Pomocné práce - 320,-Kč

 

Odborné dendrologické posudky: paušální sazba 1250,-Kč za podrobný písemný posudek s hodnocením stability stromu metodou SIA, paušální sazba 880,-Kč za zjednodušený posudek (bez stabilitních výpočtů) - při větším množství posuzovaných stromů individuální cenová nabídka.


Náklady na dopravu:

Osobní automobil (bez ceny času na cestě): 8,- /km

Osobní automobil (s cenou času na cestě): 14,00/km

 

Ceny jsou bez DPH (jsme plátci).


 

webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš