ING. PAVEL C. JAROŠ

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ EXPERTÍZY
A PORADENSTVÍ

Biomonitoring

Co je biomonitoring a kde se uplatňuje?

Biomonitoring slouží k poznání změn v populacích jednotlivích druhů organizmů či skupin organizmů v čase. Jedná se o činnost, která slouží k exaktnímu hodnocení dopadů staveb na populace planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Zejména ve vztahu k živočichům se jedná o často užívaný nástroj.

Jak Vám pomůžeme?

Navrhneme metodiku monitoringu, provedeme jeho realizaci, získaná data zpracujeme a interpretujeme.

webdnes.cz
©2014, Ing. Pavel Jaroš